دفتر مرکزی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج سایه، طبقه 4، واحد 5
تلفن: 22050218 - 22054750
فکس: 22045247
ایمیل

 info@azarresin.ir

کارخانه
آدرس: قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان علامه قزوینی
تلفن: 2224828(0283) - 2228786(0283)
فکس: 2227303(0283)